Jag tror på människans inneboende förmåga att växa och utvecklas. Min djupaste kunskap utgår från utvecklingspsykologin där den tidigaste perioden i livet anses påverka hur man lär sig hantera känslor och impulser, samt utvecklar tillit till sig själv och andra.

När psykiska problem uppstår finns det en grund till det. Om man fastnar i nedstämdhet, grubbleri, oro, ångest eller bristande självförtroende bör man söka hjälp för att komma vidare. Genom att göra det ger man sig själv en chans till förändring.

Andra skäl till kontakt med en psykolog är för att få stöd i att utvecklas i livet, karriären eller rollen som chef.

Min verksamhet

Jag har erfarenhet av både psykodynamisk terapi utifrån relationen som grund, KBT och EMDR. Mitt sätt att arbeta på är integrativt, vilket betyder att valet av metod anpassas efter klientens behov och önskemål. Jag har ägnat mig åt psykologi sen tidigt 80-tal och har yrkeserfarenheter från skola, vård och omsorg, psykiatri och privat näringsliv.

Som psykolog kan jag erbjuda: psykodynamisk insiktsterapi, kristerapi, traumabearbetning, stresshantering, stödjande samtal, kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk korttidsterapi.

Medlem i Svenska Psykologförbundet och Psykologföretagarna.

Kontakt

Du når mig lättast på vardagar mellan kl. 8.30-18 på tel.

0709-621870. Om jag inte svarar kan du tala in ett meddelande. Du kan också skriva några rader till: lisbeth.lindahl@gmail.com

Jag återkommer så snart jag kan, senast inom 24 timmar.

Leg psykolog, Fil dr psykologi