Som handledare och psykolog är jag en samtalspart som lyssnar aktivt på dig och ställer frågor utifrån det fokus vi har för samtalen. Ett fokus för samtalen kan handla om allt ifrån verksamhetsfrågor till att få hjälp med att förstå enskilda medarbetare som t ex skapar konflikter runtomkring sig. Som chef kan man också behöva stöd i att hushålla med sin energi och inte låta arbetet gå ut över familj och fritid.

Att gå i handledning upplevs i bästa fall som att ha en egen fredad zon i tillvaron, där man har tid och utrymme helt åt sig själv och sina behov. Genom att avlasta sig sånt som tynger frigörs energi, vilket gör det lättare att hitta kreativa lösningar på olika problem.

Psykolog Lisbeth Lindahl

Att vara chef eller ledare för en verksamhet är ofta ett tillfredsställande arbete. Samtidigt innebär chefskap att man står ensam vid en rad beslut i viktiga frågor. Chefer upplever också ofta psykisk press och belastning i arbetet, inte minst i samband med omorganisationer och förändringar av olika slag.

Chefshandledning bygger på samma principer som vid coachning. Chefsskap handlar om att utgå från sina egna styrkor och att försöka använda dem på bästa sätt. 

Oavsett om du är chef eller ledare kan du frigöra kraft åt dig själv genom att att gå i handledning.

"Jag har erfarenhet av att arbeta som ledare i privat verksamhet och har erfarenhet av att själv ha gått i chefshandledning."

"De senaste tio åren har jag genomfört en rad utvärderingar som riktar sig mot verksamheter inom offentlig sektor."

Chefshandledning