Varmt

Välkommen

Jag tror på människans inneboende förmåga att växa och utvecklas. Min djupaste kunskap utgår från utvecklingspsykologin där den tidigaste perioden i livet anses påverka hur man lär sig reglera känslor och impulser, samt utvecklar tillit till sig själv och andra.

När psykiska problem uppstår finns det en grund till det. Om du har fastnat i nedstämdhet, grubblerier, oro, ångest eller stress är det bra att söka hjälp för att komma vidare. Det är ett sätt att ge dig själv en möjlighet till förändring och utveckling.

Andra skäl till kontakt med en psykolog är för att få hjälp med självkänsla, relationsproblem eller för att få stöd med att utvecklas i livet, karriären eller rollen som chef.

Leg. psykolog, Leg psykoterapeut      Lisbeth Lindahl
Allé psykoterapi & Psykoanalys
Vasagatan 34, Göteborg

Leg. psykolog, Leg psykoterapeut  Lisbeth Lindahl
Allé psykoterapi & Psykoanalys
Vasagatan 34, Göteborg

Psykoterapi

Stress & återhämtning

Kontakta mig

Lite om

Min verksamhet

Jag arbetar som regel med vuxna, det vill säga med personer över 18 år. Mitt sätt att arbeta är integrativt, vilket betyder att valet av metod anpassas efter dina behov och önskemål. Jag arbetar med psykodynamisk terapi utifrån relationen som grund, KBT (kognitiv beteendeterapi) och EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). EMDR är en metod för traumabearbetning.

Jag har ägnat mig åt psykologi sedan tidigt 80-tal och har yrkeserfarenheter från skola, universitet, vård, omsorg, psykiatri och privat näringsliv. Jag erbjuder psykodynamisk insiktsterapi, kristerapi, traumabearbetning, stresshantering, stödjande samtal, KBT, fokuserad korttidsterapi och chefshandledning.