Behandling

Stress & Återhämtning

Vad ligger bakom stress och utmattning?

Stress- och utmattningsproblem är ett vanligt problem i dagens samhälle. Vad som ligger till grund för en stressproblematik varierar mellan individer. Men en gemensam nämnare är att det ofta är personer med höga krav på sig själva som får problem. Det i kombination med otydliga eller omöjliga krav på arbetsplatsen eller i skolan leder ofta till en känsla av kontrollförlust.

Terapi vid stress

Den terapiform som jag tycker är mest effektiv vid stressproblematik är KBT. Jag utgår till stor del från Niclas Alméns bok ”Stress- och utmattningsproblem” och en vidareutbildningskurs som jag har gått med honom som lärare. Vi börjar med att identifiera vad det är som skapar för mycket stress och vad du kan påverka och hur. Sen ligger fokus i terapin på att öka återhämtning och att du lär dig sätta gränser kring dig själv. Den viktigaste återhämtningen får vi via sömnen. Om den inte fungerar kan vi fokusera på den.

Sjukskrivning och rehabilitering

Om du är sjukskriven pga. stress pratar vi om vad du kan göra för att återhämta dig under sjukskrivningsperioden. Behoven är individuella. En person kan behöva sova mycket under den första tiden som sjukskriven, medan en annan person behöver bli mer fysiskt aktiv för att återhämta sig. Det är något vi pratar om.

När du sen börjar arbeta eller studera kan du även behöva stöd för att återgången ska bli så bra som möjligt. Det är viktigt med en gradvis återgång till arbete och studier.

Stress är inte farligt i sig, eftersom kroppen är byggd för både vila och aktivitet. Men för dig som har överskridit dina gränser och inte lyssnat på din kropps signaler, är det extra viktigt att börja lyssna på den och förstå hur du ska ta hand om dig framöver

Psykoterapi

Stress & återhämtning

Kontakta mig